UNELMOI SINÄ, MINÄ autan matkalla omaan hyvään elämääsi

Psykoterapiaa 

- Ratkaisukeskeinen
- Kognitiivinen

- Skeematerapia
- IPT- menetelmä masennuksen hoidossa

- Tieteellisen hypnoosin voimavaraorientaatio


Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen kehittäminen ja koulutus 

 

Työnohjaus

Esimiestyö ja johtaminen

Olen työskennellyt pitkään esimiesten ja johdon kanssa erilaisissa hankkeissa.

Hyvä johtaja tuntee itsensä ja osaa hyödyntää johdettaviensa voimavaroja työhyvinvointia edistävästi. 

Hyvinvointitakuu

Ihmisten työelämän hyvinvointi edistyy vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisella, osaamisen päivittämisillä ja erilaisia toimintamalleja kehittämällä.

yli 30  VUODEN KOKEMUSTA työelämästä

Globaalissa yrityksessä (17 vuotta), kuntayhtymässä, yrittäjänä ja yhteistyökumppanina.

Kotimaisia ja kansainvälisiä PROJEKTEJA

Erilaisia kehittämishankkeita on matkan varrelle mahtunut niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kaikilla johtamisen tasoilla.