UNELMOI SINÄ, MINÄ autan matkalla omaan hyvään elämääsi

Ratkaisu- ja voimavara-keskeinen kehittäminen ja koulutus

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelu- ja toimintamallien tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä. 

 

Esimiestyö ja johtaminen

Olen työskennellyt pitkään esimiesten ja johdon kanssa erilaisissa hankkeissa.

Hyvä johtaja tuntee itsensä ja osaa hyödyntää johdettaviensa voimavaroja työhyvinvointia edistävästi. 

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa

työskennellään ihmisen, ei ongelman kanssa. 

Kognitiivisen terapian työtapoja 

eläminen nykyhetkessä ja tietoisuustaitojen harjoittelu. 


Psykoterapiaa

mm. lyhytpsykoterapiaa, KELAn palveluntuottaja työikäisille (yksilöterapia) 


25+   VUODEN KOKEMUS

Globaalissa yrityksessä ( 17 vuotta), kuntayhtymässä, yrittäjänä ja yhteistyökumppanina.

Kotimaisia ja kansainvälisiä PROJEKTEJA

Erilaisia kehittämishankkeita on matkan varrelle mahtunut niin kotimaisia kuin kansainvälisiä kaikilla johtamisen tasoilla.

HYVINVOINTITAKUU

Ihmisten työelämän hyvinvointi edistyy vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisella, osaamisen päivittämisillä, ja erilaisia toimintamalleja kehittämällä.