Psykoterapiaa

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa

työskennellään ihmisen, ei ongelman kanssa

Kognitiivisessa lyhytterapiassa

tärkeää on eläminen nykyhetkessä ja tietoisuustaitojen harjoittelu.